Header menu

Aspergers Syndrom

Hvad kan CSV gøre for dig?

I undervisningen arbejder vi fx med, hvordan du:

 • kan forstå hvad andre tænker og føler
 • kan aflæse kropssprog
 • kan begå dig i sociale sammenhæng
 • kan fastholde dine sociale relationer
 • kan forberede dig på ændringer
 • kan have fokus på det positive i stedet for det negative

Vi tilbyder også at gøre dig klogere på din egen diagnose. Hvad vil det sige at have en Asperger diagnose? Hvordan skal du forholde dig til diagnosen? Hvem skal du fortælle det til, hvordan og hvornår?


Hvad er Asperger syndrom?

Asperger syndrom er en udviklingsforstyrrelse inden for det, man kalder Autisme spektrum forstyrrelser. Man kan have store problemer i samspillet med andre mennesker, samt et indskrænket og usædvanligt adfærdsmønster samt ofte usædvanlige interesser.

De vanskeligheder/udfordringer vi ofte hører om er, at du har svært ved at:

 • sætte dig ind i andres tanker og følelser
 • etablere og bevare venskaber
 • vide hvornår og hvor længe, du har øjenkontakt
 • omstille dig til nye forhold, fx ved flytning, skoleskift, arbejdsskift m.m.
 • fuldføre en opgave