Header menu

Andre områder

Tilbage til: - Forsiden

ADHD/ADD

Undervisningen tager afsæt i at afhjælpe eller begrænse de vanskeligheder, der følger med ADHD/ADD.

Autisme

Forstå den verden du lever i, i forhold til hvad det vil sige at leve med Autisme.

Aspergers Syndrom

Aspergers syndrom er en udviklingsforstyrrelse indenfor det, man kalder Autismespektrumforstyrrelse

Sent udviklet

Lærer du langsomt og anderledes? Undervisningen fokuserer på det, der kan gøre en forskel i din hverdag.

Medfødt hjerneskade

Hos os kan du få en mere enkel undervisning i ting du har brug for, og som kan forbedre din hverdag.

Psykiske vanskeligheder

Psykiske vanskeligheder kan give problemer med at deltage i undervisning, fungere på en arbejdsplads, i fritiden og i hverdagen generelt.

Dyskalkuli

Dyskalkuli er specifikke matematikvanskeligheder, nogle kalder det talblindhed.

Udviklingshæmmet

Vi tilbyder undervisning for dig, der har haft svært ved at lære i skolen og i livet.

Indlæringsvanskeligheder

Vi tilpasser læringen, så du kan lære de ting du har brug for i din hverdag