Header menu

Afasi

Hvad kan CSV gøre for dig?

Vi kan udrede dine sproglige vanskeligheder ved hjælp af forskellige opgaver og tests, så vi kan vurdere, hvilke områder du skal arbejde med.

Vi kan tilbyde dig sprogundervisning for at forbedre dit sprog. Vi kan også lære dig, hvad du kan gøre, når du alligevel oplever problemer, så du bliver i stand til at kommunikere bedre på trods af dine sproglige vanskeligheder.

Vi arbejder med forskellige dele af sproget såsom tale, forståelse, læsning og skrivning. Undervisningen foregår på små hold eller individuelt.

I holdundervisningen bliver du både undervist i at forbedre specifikke evner, og du får mulighed for at møde andre mennesker i samme situation, som du kan udveksle erfaringer med.

Hvis du bliver sprogligt ramt, går det ud over kommunikationen med andre mennesker, det er et fælles ansvar at kommunikationen lykkes, derfor anbefaler vi, at pårørende vejledes i almene kommunikationsstrategier.

Vi tilbyder også kurser for pårørende i samtalestøtte. Metoden hedder SCA og er specifikt udviklet til at støtte samtalen med mennesker, der har afasi.

 


Hvad er afasi?

Afasi er sproglige vanskeligheder, der er opstået efter en hjerneskade. Årsagen til vanskelighederne kan være en blodprop i hjernen, en hjerneblødning, en hovedskade eller en hjernesvulst.

Vanskelighederne kan påvirke tale, forståelse, læsning og skrivning i lettere eller sværere grad.

De talesproglige vanskeligheder kan komme til udtryk ved, at man en gang imellem kan have svært ved at finde det præcise ord til, at man slet ikke kan udtrykke sig mundtligt. I så fald vil du have brug for andres hjælp til at tale på dine vegne.

Forståelsen kan ligeledes være påvirket i mere eller mindre grad. Fra at man ikke opfanger små nuancer i sproget til, at det forekommer uforståeligt, når folk taler.

Nogle mennesker med afasi kan ikke læse, andre læser lidt langsommere end før. Det kan også være blevet helt umuligt at skrive, eller måske oplever man, at man laver lidt flere stavefejl end tidligere.

Det er en stor omvæltning at få afasi, fordi det bliver svært at kommunikere. Når ens evne til at kommunikere bliver ændret, oplever man også ofte, at ens identitet og livskvalitet bliver ændret. Derfor er denne livsomvæltning ofte noget, man skal arbejde med for at komme videre i den nye livssituation.

 


Hvad kan du selv gøre?

Brug dit sprog så meget som muligt. Det er vigtigt, du ikke holder dig tilbage.

Fortsæt med at deltage i samtaler på det niveau, du kan:

Har du svært ved at tale, kan du lytte, svare ja/nej eller udpege. Kan du sige mere, så udtryk dig i enkeltord eller kortere sætninger. Hvis dit sprog kun er let påvirket, skal du fortsætte med at snakke om det, der optager dig, selv om det føles anderledes.

Prøv at finde et andet ord for det, du leder efter (se idéer til hvordan du kan hjælpe dig selv med at finde ordet i vores pjece om afasi).

Skriv så meget du kan: det kan være enkelte bogstaver, dit eget navn eller korte sms’er.

Læs eller kig på overskrifter i avisen eller på hjemmesider – du kan læse aktuelle nyheder, der er skrevet på let dansk på hjemmesiden DR Ligetil

Brug din smartphone som hjælp (brug kalender og alarmfunktioner, indstil oplæsning, diktering osv.)

Fortæl andre, at du har en hjerneskade – lav fx et kort, du kan have i din pung. På kortet kunne der fx stå: ”Jeg har afasi (en sprogforstyrrelse), jeg taler ikke så godt, men jeg forstår, hvad du siger.”