Header menu

ADHD/ADD

Hvad kan CSV gøre for dig?

I undervisningen arbejder vi fx med:

 • Struktur og planlægning af din hverdag
 • Struktur i forhold til uddannelse eller job
 • Hvordan du bliver bedre til at overholde aftaler
 • Hvordan du kan økonomisere med energien
 • At begå dig i sociale relationer
 • At du lærer at kommunikere mere hensigtsmæssigt
 • At have fokus på det positive i stedet for det negative

Vi tilbyder også at gøre dig klogere på din egen diagnose, hvad vil det sige at have ADHD/ADD? Hvordan skal du forholde dig til diagnosen? Hvem skal du fortælle det til, hvordan og hvornår?

Du har også mulighed for at komme på et mindre hold, hvor der bliver arbejdet med redskaber og strategier som er gode at bruge, når man har ADHD/ADD, men hvor der også er mulighed for at erfaringsudveksle med andre deltagere med samme diagnose.


Hvad er ADHD / ADD

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, hvor kernesymptomerne er: opmærksomhedsforstyrrelser, hyperaktivitet og impulsivitet.

Man taler om ADD, når hyperaktiviteten enten ikke er til stede eller kun er der minimalt.

De vanskeligheder/udfordringer vi ofte hører om er, at du:

 • Har svært ved at koncentrere dig
 • Har svært ved at sidde stille på en stol
 • Har svært ved at modtage kollektive beskeder
 • Har svært ved at fastholde opmærksomheden
 • Ikke har noget filter
 • Ikke kan skifte fra en plan til en anden
 • Får sagt tingene ret direkte
 • Ikke kan overskue flere opgaver
 • Har svært ved at prioritere, hvad der er vigtigst
 • Er lyd- og lysfølsom
 • Kommer for sent
 • Glemmer aftaler
 • Har svært ved at komme i gang
 • Har svært ved at bruge offentlig transport
 • Ikke bruger dine penge hensigtsmæssigt