Visitation

Al undervisning bevilges på baggrund af en visitation

For borgere i kommuner i Region Hovedstaden (bortset fra Københavns Kommune) foretages visitationen til undervisning mv. på CSV af hjemkommunen.

Hjem kommunens visitation sker i henhold til en fælles visitationsaftale, som alle kommuner i Region Hovedstaden har tilsluttet sig.