Visitation

Al undervisning bevilges på baggrund af en visitation

For borgere i Københavns Kommune foretages visitationen til undervisning mv. af CSV’s afdelingsledere og visitatorer.

Afprøvning af hjælpemidler til borgere i Københavns Kommune efter Lov om social service kan først iværksættes, når der foreligger en henvisning fra Borgercenter Handicap, Lokalområdekontor eller Hjælpemiddelcentret.