Udviklingshæmning og mennesker med sen udvikling

Personer med indlæringsvanskeligheder pga. medfødt eller tidligt erhvervet udviklingshandicap

 

Hvad er udviklingshæmning og sen udvikling? I WHOs diagnosesystem, ICD-10 (International Classification of Disease – 10. udgave) er betegnelsen ’mental retardering’.

Udviklingshæmning og sen udvikling er personer med indlæringsvanskeligheder på grund af medfødt eller tidligt erhvervet udviklingshandicap.

Udviklingshæmning eller sen udvikling kan være en følge af arvelige faktorer, skader i fostertilstanden, skader under fødslen eller hjerneskader opstået efter fødslen på grund af ulykke eller sygdom. Årsagerne kendes dog langt fra i alle tilfælde.

Hvad tilbyder CSV?

Vores undervisningstilbud for udviklingshæmmede eller sent udviklede borgere tilrettelægges ud fra individuelle behov. Tilbuddene sigter mod at understøtte deltagernes personlige udvikling og forbedre mulighederne for at deltage i samfundslivet.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår enten på mindre hold eller som eneundervisning. Der er undervisning én til to gange om ugen. CSV tilbyder derudover to kurser: ’Voksenliv – opnå succeser’ og ’Baby – skal/skal ikke’.

Hvad er målet med undervisningen?

Undervisningens mål og indhold bliver tilrettelagt på baggrund af relevante oplysninger og behov og aftales sammen med deltageren. En pårørende eller en kontaktperson kan evt. deltage i den udredende del af undervisningen. CSV tilbyder vejledning om bl.a. undervisning og beskæftigelse til deltagere og evt. pårørende og personale.

Mål og indhold i undervisningen ligger typisk inden for følgende områder:

  • Almindelige skolefag (dansk, engelsk, regning/matematik, pc-undervisning, samfundsfag m.v.)
  • At styrke kommunikations- og samtaleevne og ordforråd
  • IT-værktøjer og digitale færdigheder
  • Billedkunst
  • Motion
  • Madlavning
  • Voksenliv og sociale kompetencer
  • Dansk som andetsprog