Udviklingshæmning og sent udviklede

Typisk personer med indlæringsvanskeligheder pga. medfødt eller tidligt erhvervet udviklingshandicap

Hvad er udviklingshæmning og sent udviklede?

Udviklingshæmning og sent udviklede kan fx være personer med indlæringsvanskeligheder på grund af medfødt eller tidligt erhvervet udviklingshandicap.

Årsagerne kendes langt fra i alle tilfælde, men udviklingshæmning eller sen udvikling kan være en følge af arvelige faktorer, skader i fostertilstanden, skader under fødslen eller hjerneskader opstået efter fødslen på grund af ulykke eller sygdom.

Hvad tilbyder CSV?

Vores undervisningstilbud for udviklingshæmmede eller sent udviklede borgere tilrettelægges ud fra individuelle behov. Tilbuddene sigter mod at understøtte deltagernes personlige udvikling og forbedre mulighederne for at deltage i samfundslivet.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår som regel på mindre hold, men kan også finde sted som eneundervisning. Der er undervisning én til to gange om ugen.

Hvad er målet med undervisningen?

Undervisningens mål og indhold bliver tilrettelagt på baggrund af relevante oplysninger og behov og aftales sammen med deltageren. En pårørende eller en kontaktperson kan evt. deltage i udredningen. CSV tilbyder desuden vejledning om bl.a. undervisning og beskæftigelse til deltagere, pårørende og evt. personale.

Mål og indhold i undervisningen ligger typisk inden for følgende områder:

  • Almindelige skolefag (dansk, engelsk, regning/matematik, pc-undervisning, samfundsorientering m.v.)
  • At styrke kommunikations- og samtaleevne
  • Viden om samfundet
  • IT-værktøjer og digitale færdigheder
  • Billedkunst
  • Motion
  • Madlavning
  • Voksenliv og sociale kompetencer
  • Dansk som andetsprog