Udredning

Før der kan sættes undervisning eller anden indsats i gang, foretages en udredning af behov og vanskeligheder.

Der gennemføres en af følgende to typer udredninger (varighed 2-5 timer).