Talevanskeligheder og stammen

  • www.colourbox.dk
Undervisningstilbud ved talevanskeligheder som fx stammen, løbsk tale, læsp, snøvl, følger efter mundhuleoperation mv.

Hvad betyder det at stamme?

At stamme er et kommunikationshandikap, der ofte påvirker den stammende persons livssituation og dermed også kan have store psykiske følgevirkninger.

Der er to former for stammen, den åbne og den skjulte:

Den åbne stammen kommer til udtryk som afbrydelser i talestrømmen (man blokerer, gentager eller forlænger lydene), og den kan ledsages af forskellige former for medbevægelser i ansigtet eller kroppen.

Ved den skjulte stammen undgår personen ’stammeord’ ved hjælp af omskrivninger og udeladelser eller undgår situationer, hvor der er risiko for at komme til at stamme. Stammens sværhedsgrad udadtil er derfor ikke nødvendigvis udtryk for, hvor stort et problem stammen er for den enkelte.

Hvad er løbsk tale?

Løbsk tale er et kommunikationshandikap, der i nogle tilfælde optræder sammen med stammen, men også kan forekomme alene. Løbsk tale er hyppigst kendetegnet ved et højt taletempo, utydelig udtale og en tendens til at udelade endelser, trække stavelser sammen eller bytte om på stavelser.

Man kan have problemer med at formulere sine tanker klart og have vanskeligt ved at danne struktur og opbygge sætninger og fortællinger. Nogle personer med løbsk tale er ikke opmærksomme på problemet.

Hvad betyder det at læspe?

At læspe betyder, at man har problemer med at udtale s-lyden korrekt.

Der findes flere slags læsp f.eks. fortungelæsp (hvor s’et enten bliver for skarpt eller for utydeligt) og sidelæsp (hvor s-lyden produceres langs siderne af tungen).

Hvad er snøvl?

Snøvl optræder i to former: lukket og åbent snøvl.

Lukket snøvl forekommer ved blokering af luftstrømmen gennem næsen, f.eks. ved polypper, forkølelse eller problemer med at styre ganesejlet (den bløde gane), så nasalerne (m-, n- og ng-lydene) ikke kan udtales.

Åbent snøvl forekommer, når ganesejlet ikke kan lukke ordentligt af for luftpassagen op til næsen f.eks. ved ganespalte, for kort ganesejl (den bløde gane), lammelse af ganesejlet eller spændinger i svælget.

Operation i mundhulen

Operation i mundhuleområdet (som regel pga. cancer) kan medføre forandringer i kæbe, tunge, tænder, hals og andre dele af taleorganerne. Dette kan betyde, at man får udtalevanskeligheder.