Takster

CSV's ydelser tager udgangspunkt i Rammeaftalen for Social- og specialundervisningsområdet tiltrådt af kommuner i Region Hovedstaden

CSV’s ydelser omhandler specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter Lov om specialundervisning for voksne (LBK 929 af 25/08/2011).  Der leveres desuden ydelser med afsæt i Serviceloven og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats angående hjælpemidler.

Der kan ske ændringer i CSV's udbud af ydelser over tid. Det vil til enhver tid være indhold og priser på hjemmesiden, som er gældende.

Takster for undervisning ifølge Rammeaftalen

Takster for CSV’s ydelser er beregnet efter den takstberegningsmodel, der er aftalt mellem kommunerne og Regionen. CSV’s takster tager udgangspunkt i en takst for individuel undervisning på 775 kr. pr. lektion (45 min.), 1.035 kr. pr. time (60 min.). Ved undervisning i gruppe er taksten 520 kr. (45 min.), 695 kr. pr. time (60 min.).

Ved udredning eller undervisning mv. foretaget ved hjemmebesøg beregnes pr. hjemmebesøg et tillæg på 775 kr. til dækning af transporttid og kørselsudgifter i Region Hovedstaden.

Takter for udredning

  • Hjerneskade, taleproblemer/sproglige/kognitive vanskeligheder: 2.325 kr.
  • Stemmevanskeligheder: 2.325 kr.
  • Talevanskeligheder og stammen: 2.325 kr.
  • Hørevanskeligheder: 3.100 kr.
  • Synsvanskeligheder: 3.875 kr.
  • Teknologistøtte: 3.875 kr.
  • Psykiske vanskeligheder / ADHD: kr. 2.325

Anden aftale om levering af ydelser

CSV indgår gerne i drøftelser med den enkelte kommune om at indgå anden aftale om levering af specialundervisningsydelser end den takstbaserede model. Formålet med dette kan være at opnå bedre forsyningssikkerhed fra kommunens side og bedre mulighed for ressource- og kapacitetsstyring fra CSV’s side.