Takster

CSV er en institution i Børne og Ungdomsforvaltningen, BUF

CSV's borgerrettede ydelser - specialundervisning for voksne, vurdering af behov for hjælpemidler til kompensation for kommunikationshandicap samt børnesynskonsulentfunktion - er finansieret af CSV's rammebevilling.