Synsvanskeligheder

  • www.colourbox.dk
Nogle af de hyppigste årsager til synsvanskeligheder er arvelige faktorer, sygdom eller ulykker

Hvad er synsvanskeligheder?

Det kan være vanskeligheder fra lettere synsproblemer til total blindhed. En del synsproblemer kan til en vis grad afhjælpes med tekniske hjælpemidler. Hvis man har synsvanskeligheder, kan man desuden have behov for undervisning og vejledning i, hvordan man kan blive bedre til at håndtere situationer, hvor dette giver problemer.

Hvad tilbyder CSV?

CSV tilbyder undervisning, der går ud på at forbedre kommunikationen samt afhjælpe eller begrænse de vanskeligheder, der følger med en synsnedsættelse.

Hvordan foregår undervisningen, og hvad er formålet?

Undervisningen foregår som regel som eneundervisning, men kan også finde sted på mindre hold eller i deltagerens hjem. Undervisningens mål og indhold bliver tilrettelagt på baggrund af relevante oplysninger og aftales sammen med deltageren.

Eventuel afprøvning af hjælpemidler foregår i deltagerens hjem eller på CSV. Pårørende og plejepersonale kan deltage i undervisningen, eller der kan arrangeres anden undervisning for disse grupper.

I undervisningen arbejdes der blandt andet med emner som:

  • At styrke brugen af en eventuel rest af synet og af de øvrige sanser
  • At tilpasse tidligere indlærte færdigheder i forhold til synsvanskelighederne
  • Vejledning i brug af optik og belysning
  • Almindelig Daglig Levevis (ADL) – madlavning, spiseteknik, rengøring, betjening af telefon m.v.
  • Mobility – dvs. at færdes i eget hjem, i andre omgivelser og i trafikken, anvendelse af hvid stok/markeringsstok samt ledsagerteknik for pårørende eller andre med kontakt til deltageren