Synskonsulent på skoleområdet

Center for Specialundervisning for Voksne, CSV, i Københavns Kommune søger en synskonsulent til skoleområdet

CSV har ca. 100 medarbejdere, som samarbejder om det pædagogiske tilbud i Københavns Kommune til voksne med hørevanskeligheder, sprog- og talevanskeligheder, erhvervet hjerneskade, synsvanskeligheder, psykiske vanskeligheder og udviklingshæmning. Desuden driver CSV en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. CSV har to afdelinger (Amager og Brønshøj). Se også vores hjemmeside: www.csv.kk.dk

Hovedopgaver

Din hovedopgave vil være rådgivning og vejledning omkring blinde og svagsynede enkeltintegrerede skolebørn. Det omfatter:

  • Rådgivning og vejledning af barnet, forældre, skole, SFO, fritidstilbud m.m. vedr. synsproblemer og hvorledes barnet bedst integreres i skoletilbud og dagligdag
  • Udredning, afprøvning og undervisning i brug af synshjælpemidler og synskompenserende IT-udstyr til brug i skole og hjem
  • Vurdering af undervisningsbehov samt undervisning i mobility og ADL

Vi forventer

Vi forventer, at du har erfaring med inklusion af synshandicappede børn i skolen.

Uddannelsesmæssigt vil det være en fordel, men ikke et krav, at du er uddannet lærer, idet du skal arbejde med vejledning i skoleregi.  At du har en synsfaglig efteruddannelse eller er indstillet på at videreuddanne dig inden for synsområdet. Kendskab til specialområdet vil være en fordel, da du også kan få opgaver på dette område. Engagement, fleksibilitet og selvstændighed er et absolut krav, ligesom vi forventer en venlig omgangstone og empatisk tilgang til børnene og deres forældre.

Din primære arbejdsplads bliver i Brønshøj, men en stor del af arbejdet vil foregå ude i byen på skoler og på hjemmebesøg. Derfor vil kørekort være praktisk, men er ikke et krav. CSV stiller cykler, el-cykler og i mindre omfang biler til rådighed.

Vi tilbyder

Vi kan tilbyde dig et job på en spændende alsidig arbejdsplads med dygtige, højt specialiserede medarbejdere.

Du kommer i team sammen med to kolleger, der er kendetegnet ved stort engagement og godt humør. Børne-synsteamet er en underafdeling af CSV's synsafdeling, hvor der i alt er 8 synskonsulenter, endvidere er der to teknologikonsulenter, der udelukkende arbejder med synssager. Du får mulighed for faglig sparring/vejledning af de andre medarbejdere ligesom de fleste kursusønsker imødekommes.

Du får stor indflydelse på din arbejdsdag, da du selv står selv for tilrettelæggelsen inden for fleksible rammer.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker, uagtet stillingsbetegnelsen, på lærervilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen ønskes besat snarest. Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til afdelingsleder Klaus Pedersen på 8256 1080

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 23. september 2015

Ansættelsessamtaler afholdes d. 28-09-2015

www.kk.dk/job