Stemmevanskeligheder

  • www.colourbox.dk
Stemmevanskeligheder kan fx være hæshed, stemmetræthed, forandring af stemmen, eller at stemmen svigter

Hvilken betydning har stemmevanskeligheder?

Det kan betyde, at man får svært ved at klare sit arbejde eller andre dele af sin tilværelse.

Hvad er årsagen til stemmevanskeligheder?

Årsagen er som regel sygdom eller forkert/uhensigtsmæssig brug af stemmen. Men årsagen kan også være stress eller psykiske problemer.

Hvad tilbyder vi?

CSV tilbyder undervisning, der går ud på at få stemmen til at fungere så godt som muligt i det daglige. Undervisningen foregår som eneundervisning (eller eventuelt på mindre hold). Desuden skal man regne med at bruge tid på øvelser og selvtræning.

Forud for undervisningen skal man være undersøgt af en øre-næse-halslæge.

Hvad er målet med undervisningen?

Undervisningens mål og indhold bliver tilrettelagt på baggrund af de relevante undersøgelser og aftales sammen med deltageren. I undervisningen arbejder vi blandt andet med:

  • Stemmetræning og brug af stemmen
  • Afspænding af stemmen
  • Vejrtrækning
  • Individuelt tilpassede øvelser
  • Udarbejdelse af materiale til hjemmearbejde i form af øvelser og selvtræning