Psykiske vanskeligheder

  • www.colourbox.dk
Psykiske vanskeligheder, fx angst, fobier, opmærksomhedsforstyrrelse, skizofreni, depression, følger efter traumatiske oplevelser

Hvad betyder psykiske vanskeligheder?

Psykiske vanskeligheder kan medføre problemer med at deltage i undervisning, fungere på en arbejdsplads og i dagligdagslivet. Vanskelighederne kan komme til udtryk ved, at det er svært at forholde sig til mange mennesker på én gang, eller som koncentrationsvanskeligheder, hukommelsesproblemer og angst for ikke at kunne leve op til andres krav og forventninger.

Hvad tilbyder CSV?

Vi tilbyder undervisning for voksne med psykiske vanskeligheder tilrettelagt ud fra individuelle behov. Undervisningen foregår som regel på mindre hold, men kan også finde sted som eneundervisning. Undervisningens mål og indhold bliver tilrettelagt på baggrund af relevante oplysninger og behov og aftales sammen med deltageren.

CSV tilbyder vejledning til deltagere, pårørende og evt. personale om, hvor man bedst kan få dækket eventuelle undervisningsbehov. Som en del af undervisningen yder CSV desuden råd og vejledning om personlige og sociale forhold samt om andre relevante tilbud, for eksempel fritidsundervisning, væresteder, klubber, arbejde mv.

Hvad er målet og indholdet i undervisningen?

Mål og indhold i undervisningen ligger typisk inden for følgende områder:

  • Lære at forholde sig til mange mennesker på én gang
  • Lære at håndtere angsten for ikke at kunne leve op til andres krav og forventninger
  • Styrke evnen til opmærksomhed og koncentration
  • Styrke kommunikations- og samtaleevne
  • Lære at profitere af struktur og planlægning
  • Forstå og håndtere økonomi og budget
  • Dansk, regning/matematik, engelsk
  • Samfundsorientering og nyheder
  • Brug af IT, computer og andre hjælpemidler