Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 929 af 25/08/2011

§ 1. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller længerevarende opholder sig i kommunen, efter undervisningspligtens ophør kan få undervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap (kompenserende specialundervisning).

Målet med specialundervisning er at

  • Afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagerens handicap
  • Fremme deltagerens mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet
  • Forbedre deltagerens funktionelle færdigheder, herunder personlige kvalifikationer

Undervisningens indhold skal være tilpasset den enkelte deltagers forudsætninger, færdigheder og behov.