Header menu

Kursus i Samtalestøtte til voksne med afasi (SCA™)

  • Afasi
Supported Conversation for Adults with Aphasia (SCA™)

SCA™-METODEN

En canadisk metode udviklet til samtalepartnere til afasiramte. Samtalepartneren lærer at støtte den afasiramtes forståelse og udtryksmuligheder, så samtalerne bliver mere ligeværdige og indholdsrige.

 

Kursusindhold

Viden om afasi, kommunikation med afasiramte, Samtalestøtte/SCA™ (metode, principper, redskaber). Videoklip af samtaler mellem afasiramte borgere og logopæd. Øvelser med og uden afasiramte borgere.

Udbytte

Deltagerne får en indføring i SCA™-metodens teori og redskaber, ser metoden anvendt og prøver selv at bruge metoden i praksis - med øvrige deltagere og med afasiramte borgere. Deltagerne bliver klædt på til at komme i gang med at anvende Samtalestøtte i samtale med afasiramte i deres arbejde.

Hvem kan deltage

Fagpersoner som møder afasiramte borgere i deres arbejde, fx plejepersonale, ergo- og fysioterapeuter, hjemmevejledere, sagsbehandlere, hjerneskadekoordinatorer, logopæder, læger og psykologer.

Undervisere

SCA™-certificerede logopæder fra CSV, Anne Marie Jensen og Dorte Mohaban Saltoft.

Undervisningsform

Holdundervisning ca. 5-11 deltagere. Oplæg (teori, metode, redskaber), erfaringsudveksling, video-observationer, praktiske øvelser med feedback.

 

Kursusinformation
 

TID
Torsdag den 19. november 2020,
kl. 9.00-15.00

STED
Bystævneparken 20, 2700 Brønshøj

PRIS
Kr. 2.000,-.
Prisen er inkl. frokost (sandwich og drikkevarer) samt eftermiddagskaffe/-te og kage.

TILMELDING
Senest mandag den 2. november 2020.
Kontakt Grethe Bille på tlf. 82 56 11 42 eller mail fs2a@kk.dk for tilmeldingsblanket.

Hvis I er en gruppe af interesserede, er I også velkomne til at henvende jer om eventuel afholdelse af en fælles dag.