Header menu

Kursus i CSV-modellen for stammeundervisning af voksne og unge

  • ""
CSV-modellen er inspireret af ACT - Accept and Commitment - tilgangen

Kursusindhold

På CSV har vi en mangeårig erfaring for, at undervisning, der tager afsæt i egen målsætning og inddrager mange forskellige tilgange til stammeproblematikken, giver en effektfuld og vedvarende hjælp til personer, der stammer.

Det er også vores erfaring, at når en ændring af talemønstret går hånd i hånd med en erkendelses- og selvudviklingsproces, giver det en blivende bedring af kommunikation og livs-udfoldelse. Ved at ændre fastlåste overbevisninger, negative tankemønstre og skamfølelser etc. skabes et mere solidt og fleksibelt psykisk fundament for de kommunikative ændringer.

I forhold til målsætning er vi inspireret af ACT – Accept and Commitment – tilgangen, som siger, at man har størst succes med at nå sine mål, hvis de bygger på ens vigtigste livsværdier.

På den tekniske side har vi fundet stor inspiration i McGuire-tilgangen. På det følelsesmæssige plan tager vi udgangspunkt i nervesystemets iboende funktioner og er bl.a. inspireret af Porges Polyvagale teori, Compassion-fokuseret terapi herunder skambearbejdning, selvomsorg og mentale forestillings-billeder. På det kognitive område inddrager vi bl.a. arbejdet omkring automatiske tanker, tankefælder, negative tanke-mønstre etc. samt Mindfulness i forhold til at øge den indre ro og selvobservation.

På kurset vil vi lægge vægt på den praktiske anvendelse af teknikker og teorier.

Udbytte

Deltagerne får en indføring i vores metode og de forskellige tilgange, vi benytter os af, både teoretisk og praktisk og bliver gennem øvelser i stand til at inddrage den i egen undervisning, hvis udkomme derved vil blive mere virkningsfuldt og langtidsholdbart.

Hvem kan deltage

Logopæder, der arbejder med voksne og unge fra ca. 13 år.

Undervisere

Lise Reitz, logopæd
Inge Brink Hansen, logopæd

Program

Indføring i vores metode
Gennemgang af inspirationskilder
Drøftelser i grupper/plenum
Praktiske øvelser

 

Kursusinformation
 

DATO OG TIDER
Torsdag den 27. februar og fredag den 28. februar 2020.
Begge dage kl. 8.30-16.00.

STED
CSV, Frankrigsgade 4, 2300 København S

PRIS
Kr. 4000,-.
Prisen er inkl. morgencroissant, frokost (sandwich og drikkevarer) samt eftermiddagskaffe/-te og kage.

TILMELDING
Senest mandag den 10. februar 2020.
Kontakt Grethe Bille på tlf. 82 56 11 42 eller mail fs2a@kk.dk for tilmeldingsblanket.

OBS: Max. 20 deltagere.

Detaljeret program fremsendes inden kursusstart.