Kommuner i Region Hovedstaden

CSV tilbyder specialundervisning og hjælpemiddelvurderinger til kommuner i Region Hovedstaden

CSV er Københavns Kommunes specialundervisningscenter for personer med behov for ydelser efter Lov om specialundervisning for voksne. 

Udover at betjene københavnske borgere med specialundervisningsydelser påtager CSV sig specialundervisningsopgaver ogudredningsopgaver angående hjælpemidler til borgere med kommunikationsvanskeligheder for kommuner i Region Hovedstaden som beskrevet i Rammeaftale for specialundervisning for voksne for kommuner i Region Hovedstaden.