For kommuner

CSV tilbyder specialundervisning og hjælpemiddelvurderinger til kommuner i Region Hovedstaden

CSV er Københavns Kommunes specialundervisningscenter for personer med behov for ydelser efter Lov om specialundervisning for voksne. Udover at betjene københavnske borgere med specialundervisningsydelser kan CSV påtage sig udredningsopgaver og specialundervisningsopgaver for kommuner i Region Hovedstaden som beskrevet i Rammeaftale for specialundervisning for voksne for kommuner i Region Hovedstaden.

CSV påtager sig desuden udredningsopgaver angående hjælpemidler til borgere med kommunikationsvanskeligheder. Hjælpemidlerne bevilges typisk efter Lov om social service eller Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
 
CSV varetager kompenserende specialundervisning for voksne inden for blandt andet følgende områder:

 

  • Tale- og sprogvanskeligheder (afasi, stemmevanskeligheder, stammen mv.)
  • Erhvervet hjerneskade
  • Hørevanskeligheder
  • Synsvanskeligheder
  • Psykiske vanskeligheder
  • ADHD / ADD
  • Udviklingshæmning og mennesker med sen udvikling

Målet med undervisningen er at:

  • Afhjælpe eller begrænse virkningerne af handicap
  • Fremme mulighederne for aktiv deltagelse i samfundslivet
  • Forbedre deltagerens funktionelle færdigheder og personlige kvalifikationer

Undervisningens indhold er tilpasset til den enkelte deltagers forudsætninger, færdigheder og behov. Undervisningen iværksættes på baggrund af en forudgående udredning. Udredninger, undervisningsplaner og evalueringer tager afsæt i ICF-baserede standarder, som er udarbejdet på initiativ af Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner (DTHS). Undervisningen på CSV varetages af faguddannet personale (logopæder/talepædagoger audiologopæder, hørepædagoger, hørevejledere, speciallærere og synskonsulenter).

Centret råder over velindrettede undervisningslokaler til tale-, høre- synsundervisning og anden specialundervisning. CSV har desuden særlige faciliteter til afprøvning af kommunikationshjælpemidler samt faglokaler som EDB-værksted, træværksted, musikværksted, maleværksted, naturværksted, køkkenværksted. I afdelingen i Brønshøj er der desuden adgang til handicapvenlige udendørsfaciliteter.

Udover CSV's afdelinger på Amager og i Brønshøj kan undervisning finde sted på hospitaler, plejehjem, institutioner m.v., samt efter aftale i deltagerens eget hjem eller på arbejdsplads/uddannelsessted.

Undervisningen er gratis for deltagerne (betales af hjemkommunen). Ved særlige behov kan der efter nærmere aftale bevilges kørsel til undervisning. Deltagere i undervisningen har ret til gratis transport, såfremt det samlede kørselsbehov pr. undervisningsgang overstiger 22 km.