Header menu

Københavns kommune

  • Henvendelser vedr. borgere fra Københavns kommune
Hvis borgerne er bosiddende i Københavns Kommune er deres forløb hos os betalt af Københavns Kommune (rammefinansiering).

Hvis du ønsker at henvise en borger til os, kan du derfor enten opfordre borgeren til selv at henvende sig eller du kan henvise borgeren til os. Hvis du henviser borgere til os vil det være hensigtsmæssigt at relevante dokumenter medsendes.
Når vi modtager henvendelsen  - fra dig eller fra borgeren selv - indkalder vi borgeren til en første udredende samtale, hvor vi vurdere om borgeren opfylder betingelserne for at få et tilbud hos os. Hvis vi vurderer borgeren opfylder betingelserne herfor, tilbydes borgeren et forløb hos og der udarbejdes en plan herfor. Du får kun besked om det videre forløb, hvis det er aftalt ved sagens start og borgeren giver sit samtykke hertil.