Københavns Kommune

CSV er en institution i Børne og Ungdomsforvaltningen, BUF

Borgere i Københavns Kommune kan frit henvises - eller selv henvende sig - til CSV ved behov for specialundervisning for voksne mv.

Afprøvning af hjælpemidler til borgere i Københavns Kommune efter Lov om social service kan dog først iværksættes, når der foreligger en henvisning fra Borgercenter Handicap, Lokalområdekontor eller Hjælpemiddelcentret.