Header menu

Hvordan søger jeg synshjælpemidler?

Der er visse betingelser, som du skal opfylde, før du kan få synshjælpemidler.

For at få bevilget synshjælpemidler af kommunen skal du først henvende dig til din kommune. Som borger i Københavns kommune over 65 år kan du søge om hjælpemidler via dit lokalområde-kontor. Dette kan du gøre enten telefonisk på
tlf. 33 66 33 66 eller ved at udfylde og sende nedenstående ansøgningsskema. Det er lokalområdets opgave at udrede dit behov, indhente synsoplysninger fra øjenlægen og i sidste ende bevilge hjælpemidlerne.

Der er visse betingelser, som du skal opfylde, før du kan få synshjælpemidler. Du skal have en synsstyrke på 6/18 (0.3) eller mindre på dit bedste øje eller have en betydelig synsfeltsdefekt. Lidelsen skal være varig.

Når Lokalområde-kontoret har de relevante oplysninger, sender de en henvisning til CSV. Vi kontakter dig så for en afprøvning. Sagen kan starte hos specialoptikeren eller gå direkte til synskonsulenten, som tilbyder hjemmebesøg eller afprøvning hos CSV, nogle gange begge dele. 

Hvis du allerede har et synshjælpemiddel, som du ikke kan finde ud af at betjene, kan du henvende dig direkte til CSV for at blive visiteret til specialundervisning.

Når du søger om synshjælpemidler, behøver du ikke have kendskab til specifikke hjælpemidler eller forhandlere. Beskriv blot dit behov/dine vanskeligheder ved det nedsatte syn.

 

Tekniske hjælpemidler

Hvis du har en funktionsnedsættelse og et væsentligt behov for kompensation og støtte, som et teknisk hjælpemiddel kan afhjælpe, kan du få hjælpemidlet bevilget.

En almindelig computer er ifølge lov om social service defineret som sædvanligt indbo, ikke et hjælpemiddel. Derfor skal du selv betale for din computer. Synshandicappede kan dog ansøge om at få computeren betalt af kommunen. Dette under forudsætning af, at der er behov for kompenserende software såsom forstørrelsesprogram, syntetisk tale eller andet.

I forbindelse med afprøvning af hjælpemidlet, giver vi instruktion i brug. Ofte er der også efterfølgende behov for mere undervisning og instruktion efter, at udstyret er blevet bevilget.

 

Returnere eller reparere et hjælpemiddel

Du kan kontakte Hjælpemiddelcentret, Hans Knudsens Plads 3, 2100 København Ø, tlf. 70 80 82 14, hvis du vil returnere et hjælpemiddel. Eller hvis du har fået bevilget et hjælpemiddel, som ikke fungerer længere, og som derfor skal repareres eller ombyttes.