Header menu

Hvad kan synskonsulenten tilbyde?

Vores synskonsulenter er specialiserede inden for småbørn/førskolebørn og skolebørn med synshandicap.

Småbørn og førskolebørn som har et synshandicap:

Vi tilbyder rådgivning og vejledning målrettet børn fra fødslen til skolestart. Vejledningen og rådgivningen har fokus på barnets almene udvikling, ressourcer og trivsel.

Rådgivningen vedrører for eksempel indretning af barnets fysiske miljø, belysning og valg af legetøj. Rådgivningen kan endvidere rette sig mod familiens trivsel, og hvorledes familien tilpasser sig de udfordringer, et synshandicap giver i hverdagen. Endvidere rådgiver vi i forbindelse med opstart i institution, også om hvordan et barn med synshandicap bedst inkluderes i tilbuddet.

Når barnet skal starte i skole, kan synskonsulenten rådgive om, hvordan dette sker bedst muligt. Desuden sker der en grundig overlevering mellem synskonsulenten for småbørn/førskolebørn og de synskonsulenter, som vejleder på almene skoler og specialskoler.

Skolebørn med synshandicap, der enten er tilknyttet folkeskolen, friskole, privatskole eller specialskole:

Vi tilbyder rådgivning og vejledning i forbindelse med undervisning, fritidstilbud og i hjemmet.

Rådgivningen har fokus på barnets udvikling, ressourcer og trivsel, men er mere rettet mod skolegangen. Vi rådgiver om, hvordan et barn med synshandicap kan inkluderes i den almindelige skolegang og om, hvordan det fysiske miljø bør indrettes, herunder egnet belysning mv.

På specialskolerne vejledes om barnets funktionelle syn, og hvordan aktiviteter bedst kan tilrettelægges. Rådgivningen omfatter også, hvordan undervisningsmateriale bedst kan tilrettelægges til elever med synshandicap.

Vi foretager afprøvning af relevante synskompenserende hjælpemidler (herunder IT) og underviser i brugen af dem. Vi underviser endvidere i orientering, mobility og ruteindlæring. Rådgivningen kan også være rettet mod skolefritidstilbud og fritidsaktiviteter.