Header menu

Henvendelser fra øvrige kommuner

  • Henvisninger fra kommuner udenfor København
Øvrige kommuner kan henvende sig til CSV med henblik på rådgivning og afklaring af, om vi kan tilbyde et forløb hos os.

Hvis du ønsker at henvise en borger til os, er du meget velkommen til at kontakte os og vi kan drøfte hvilke muligheder der måtte være for et forløb hos.