Header menu

Henvendelser fra jobcentrene

  • Jobcentre og jobcentrenes anden aktører
Henvendelser vedrørende borgere, som er i et forløb på et Jobcenter eller i et forløb hos en af jobcentrenes anden aktører

De oplysninger som står nævnte under henvendelser fra kommunerne gælder også for de henvendelser som vedrører borgere som er tilknyttet et Jobcenter. Men der er derudover en række særlige forhold som vi gerne vil gøre opmærksom på i forhold til denne målgruppe.

CSV tilbyder ikke undervisning, hvis borgeren kan modtage andre relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning.

For at vi kan vurdere, om det vil være relevant at aftale tid for en udredende samtale med henblik på evt. undervisning, har vi behov for at få følgende oplyst:

  • Er det undersøgt og afklaret om problemerne kan løses helt eller delvist via tilbud efter den sociale lovgivning, sundhedslovgivningen og lovgivningen på beskæftigelsesområdet?
  • Hvilke andre tilbud har borgeren været tilknyttet i forhold til sine undervisningsbehov før denne henvendelse? 
  • Modtager borgeren støtte/hjælp fra andre instanser til sine problemer? Hvis ja – hvad og hvornår? Er der udarbejdet en samlet plan for borgeren?
  • Skal et eventuelt undervisningstilbud fra CSV indgå i en samlet plan for borgeren?
  • Hvilke konkrete færdigheder i forhold til borgerens hverdag (hjemme og/eller på arbejde) bør undervisningen på CSV fokusere på?