Hørevanskeligheder

Nogle af de hyppigste årsager til høreproblemer er arvelige faktorer, kraftig støj, sygdom eller hørenedsættelse pga. alder

Hvad betyder hørenedsættelse?

Det er afhængigt af sværhedsgraden, men hørenedsættelse medfører forskellige vanskeligheder med at kommunikere med andre.

De fleste høreproblemer kan til en vis grad afhjælpes med høreapparat eller andre tekniske hjælpemidler.

Personen med hørenedsættelsen kan desuden have behov for undervisning og vejledning i, hvordan vedkommende kan blive bedre til at håndtere situationer, hvor hørenedsættelsen giver problemer.

Hvad tilbyder CSV, og hvordan foregår det?

Vi tilbyder undervisning, der går ud på at forbedre kommunikationen samt afhjælpe eller begrænse de vanskeligheder, der følger med en hørenedsættelse.

Undervisningen foregår som regel som eneundervisning i CSV's lokaler, men den kan også foregå i deltagerens hjem, hvis det skønnes nødvendigt. Det er også muligt, at undervisningen foregår på mindre hold.

Hvad er målet med undervisningen?

Undervisningens mål og indhold bliver tilrettelagt på baggrund af relevante oplysninger og aftales sammen med deltageren. Pårørende og plejepersonale kan deltage i undervisningen, eller der kan arrangeres anden undervisning for disse grupper.

I undervisningen arbejdes der blandt andet med emner som:

  • Brug af høreapparat, Cochlear implant (CI) og andre tekniske hjælpemidler
  • Kommunikationstræning
  • Aflæsning, visuel kommunikation og tegnstøttet kommunikation (TSK)
  • Tinnitus og Ménières sygdom
  • Udtaletræning og vedligeholdelse af sproget