Header menu

Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommune

  • Samarbejdsaftaler med Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommune.
Københavns kommune har indgået samarbejdsaftaler med Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommune (takstfinansiering)

Aftalerne betyder, at  CSVs tilbud også omfatter borger fra disse tre Kommuner - med få undtagelser. De tre kommuner betaler for hvert enkelt borgerforløb (takstfinansiering).
Hvis du ønsker at henvise en borger til os, kan du derfor enten opfordre borgeren til selv at henvende sig, eller du kan henvise borgeren til os. Hvis du henviser borgere til os, vil det være hensigtsmæssigt, at relevante dokumenter medsendes.
Når vi modtager henvendelsen  - fra dig eller fra borgeren selv - indkalder vi borgeren til en første udredende samtale, hvor vi vurderer om borgeren opfylder betingelserne for at få et tilbud hos os. Efter denne første udredende samtale sendes udredningen til borgerens kommune sammen med en betalingsopkrævning for udredningen. Se takstoversigten. Hvis vi på beggrund af udredningen anbefaler et forløb hos os, ledsages udredningen af en anmodning om bevilling af et forløb og et tilsagn om betaling herfor.
Når vi har modtaget et betalingstilsagn og efter at det bevilgede forløb er afsluttet, fremsendes opkrævning på forløbet sammen med den afsluttende evaluering.