Følger efter hjerneskade: Taleproblemer samt sproglige og kognitive vanskeligheder

  • www.colourbox.dk
Hjerneblødning eller blodprop i hjernen kan medføre taleproblemer eller kognitive vanskeligheder (dvs. fx nedsat forståelse, hukommelse mv.)

Talevanskeligheder efter fx hjerneblødning eller blodprop er oftest afasi eller dysartri.
 

Hvad er afasi?

Afasi betyder forstyrrelse af sproget. Det betyder, at personen kan have vanskeligheder med at tale, ved at forstå hvad andre siger, eller ved at læse, skrive eller stave. Vanskelighederne kan for eksempel vise sig som problemer med i det hele taget at sige noget eller med at finde de rigtige ord.

Hvad er dysartri?

Dysartri betyder, at personen har vanskeligheder med at tale. Som regel har den dysartriramte problemer med at styre og bevæge de muskler og organer, der bruges, når man taler (åndedrætsmuskler, strube, tunge, læber, kæbe og gane).

Hvad er kognitive vanskeligheder?

En hjerneskade kan også medføre vanskeligheder med at koncentrere sig, huske, styre hverdagen, orientere sig, tage initiativer og fungere i socialt samvær (dvs. kognitive vanskeligheder). Personer med erhvervet hjerneskade har ofte også vanskeligheder med at tale, læse og skrive.

Hvad er målet med undervisningen?

Mål og indhold for talevanskeligheder, sproglige vanskeligheder og øvrige kognitive vanskeligheder ligger typisk inden for følgende emneområder:

  • Taletræning og taleforståelse
  • Kommunikation og andre kommunikationsmidler
  • Hukommelse og koncentration
  • Planlægning og strukturering
  • Brug af computer og kommunikationshjælpemidler
  • Læsning, skrivning, sproglig opmærksomhed, regning
  • Introduktion til nye muligheder (job på særlige vilkår, fritidsinteresser, m.v.)
  • Der opstilles individuelle planer for indhold og mål for deltagerne i såvel individuel undervisning som i holdundervisning