Header menu

CSV´s vision

 • CSV´s vision
Her kan du læse vores vision

Vi VIL have fokus på borgerens livskvalitet
Vi VIL være ambitiøse, innovative og kreative
Vi VIL være synlige

Derfor VIL vi være et kommunikations- og kompetencecenter med det højeste faglige niveau – og arbejde med

 • Faglig specialisering
 • Brug af nyeste viden
 • Evidens og erfaring
 • Tilpasning og udvikling af vores tilbud
 • Borgernes udbytte af undervisningen
   

Derfor VIL vi styrke helheden i opgaveløsning – og arbejde med

 • Borgeren og borgerens ressourcer
 • En helhedsorienteret og rehabiliterende tilgang
 • At bringe alle nødvendige fagligheder spil
 • Inddragelse og samarbejde – både internt og eksternt
 • At optimere kendskabet til og brugen af hinandens kompetencer
 • At udvikle og fastholde de nødvendige fagligheder og kompetencer
   

Derfor VIL vi være en arbejdsplads i trivsel og udvikling – og optimere og styrke  

 • Initiering af udvikling
 • Åbenhed og gennemskuelighed
 • Handlinger der tager afsæt i værdierne respekt, nærvær, kreativitet og faglighed
   

Derfor VIL vi være synlige og tilgængelige – og arbejde med

 • En attraktiv hjemmeside
 • Fysiske rammer som er indrettet med fokus på borgernes behov
 • Artikler til fagblade og deltagelse på messer og konferencer
 • Formidling af vores viden til andre fagpersoner, afdelinger og institutioner
 • En offensiv tilgang i samarbejdet