Header menu

CSV's organisation

Organisationen

CSV er en del af Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) og refererer til centerchefen i fagligt center. CSV har også en bestyrelse, hvor formanden er udpeget af Danske Handicaporganisationer.
Den daglige ledelse varetages af centerchefen og tre afdelingsledere med hver deres faglige ansvarsområde. Derudover er der tværgående funktioner vedr. administration og IT.

BUF Centerchef: Birgitte Lund Flansmose

Bestyrelsesformand: Hans Jørgen Møller

CSV Centerchef: Anne Leth

Afdelingsleder for STU, Læring og Udvikling, Udviklingshæmmede:
Marlene Dam Andersen

Afdelingsleder for Afasi/hjerneskade, stemmevanskeligheder:
Stine Løvind Thorsen

Afdelingsleder for hørevanskeligheder, synsvanskeligheder, teknologi:
Marie Gonzalez