Header menu

CSV's bestyrelse

 • CSV´s bestyrelse
Bestyrelsen på CSV

Bestyrelsens sammensætning pr. september 2019

I henhold til Lovbekendtgørelse om specialundervisning for voksne er bestyrelsen ved Center for Specialundervisning for Voksne sammensat af:

2 medlemmer valgt af Borgerrepræsentationen
2 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer
2 medlemmer valgt af og blandt undervisningsinstitutionens lærere og øvrige medarbejdere. Heraf skal mindst én være lærer
2 medlemmer valgt af og blandt undervisningsinstitutionens elever

Bestyrelsen ved Center for Specialundervisning for Voksne:

 • Dorrit Anette Christensen, Borgerrepræsentationen (Ø)
 • Kim Jezus Henriksen, Borgerrepræsentationen (Ø) (suppleant)
 • Hans Jørgen Møller, formand, Danske Handicaporganisationer København, Formand
 • Poul Brorson, Danske Handicaporganisationer København (suppleant)
 • Jette Ammitzbøl Petersen, Høreforeningen, København
 • Inge Brink Hansen, medarbejderrepræsentant
 • Betina Roursgaard, medarbejderrepræsentant
 • Sarinti Nimpuno Christensen, medarbejderrepræsentant (suppleant)
 • Lene Enger Andersen, elevrepræsentant
 • Cille Hald Egholm, elevrepræsentant
 • Anders Amble, elevrepræsentant (suppleant)
 • Dorte Soelberg Schilling, elevrepræsentant (suppleant)