CSV - Center for Specialundervisning for Voksne

CSV er Københavns Kommunes specialundervisningscenter for personer med behov for ydelser efter Lov om specialundervisning for voksne.

Desuden foretager CSV afprøvninger af hjælpemidler for borgere med behov for tekniske hjælpemidler til at støtte kommunikationen.

CSV varetager endvidere synskonsulentfunktionen for synshandicappede børn i Københavns Kommune (tidligere PPR).