Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning pr. september 2017

I henhold til Lovbekendtgørelse om specialundervisning for voksne er bestyrelsen ved Center for Specialundervisning for Voksne sammensat af:

 • 2 medlemmer valgt af Borgerrepræsentationen
 • 2 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer
 • 2 medlemmer valgt af og blandt undervisningsinstitutionens lærere og øvrige medarbejdere. Heraf skal mindst én være lærer
 • 2 medlemmer valgt af og blandt undervisningsinstitutionens elever

Bestyrelsen ved Center for Specialundervisning for Voksne:

 • Hans Jørgen Møller, formand, Danske Handicaporganisationer København
 • ​Gorm Gunnarsen, næstformand, Borgerrepræsentationen (Ø)
 • Jan Andreasen, Borgerrepræsentationen (A)
 • Jette Ammitzbøl Petersen, Høreforeningen, København
 • Poul Brorson, Danske Handicaporganisationer København (suppleant)
 • Lisbeth Lunding, elevrepræsentant
 • Rayan El-Ayoubi, elevrepræsentant
 • Nina Jeanette Hall, elevrepræsentant (suppleant)
 • Betina Roursgaard, medarbejderrepræsentant
 • Inge Brink Hansen, medarbejderrepræsentant
 • Steffen Rosschou, medarbejderrepræsentant (suppleant)
 • Anne Leth, centerchef, CSV