ADHD

Undervisningstilbud for borgere med ADHD

Hvad er ADHD?

ADHD er en forstyrrelse af opmærksomheden og en aktivitetslidelse, hvor kernesymptomerne er: opmærksomhedsforstyrrelser, hyperaktivitet og impulsivitet.

Mange voksne med ADHD har desuden andre vanskeligheder som eksempelvis angst, depression, antisocial personlighed og eventuelt misbrugsproblemer. Det betyder, at den ADHD-ramte typisk også har andre udfordringer end ADHD.

ADHD kan have stor indvirkning på mulighederne for at fungere i hverdagslivet, og det påvirker den samlede livssituation. Undervisningen tager derfor afsæt i at afhjælpe eller begrænse de vanskeligheder, der følger med ADHD.

Hvad tilbyder CSV?

På CSV er undervisningen for borgere med ADHD individuelt tilrettelagt eller kan foregå som holdundervisning med 4-7 deltagere.

CSV tilbyder desuden vejledning til deltagere, pårørende og eventuelt personale om, hvor man bedst kan få dækket eventuelle øvrige undervisningsbehov.

Hvad er målet med undervisningen?

Mål og indhold i undervisningen ligger typisk inden for følgende områder:

  • Generelle forhold: lære at leve med forandringer, hukommelsestræning, håndtering af stress, impulsivitet og temperament og optræne evnen til at slappe af.
     
  • Organisere og planlægge: lære at gå fra en aktivitet til en anden, færdiggøre en opgave, skabe overblik over dagligdagens gøremål, styrke tidsfornemmelse mv.
     
  • Det sociale samspil: lære at forstå andres reaktioner, få redskaber til at komme ud af en isoleret hverdag, styrke kommunikationsevne og situationsfornemmelse.